Facebook

WSPÓŁPRACUJEMY:

POLECAMY:

Centrum Dziedzictwa szkła Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Innowacyjne Podkarpackie Odyssei Społeczność podróżników epodkarpacie.com KrosnoCity


rodo_cookies

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moja przygoda w muzeum"

Adersowany do dzieci i młodzieży pomiędzy 5 a 19 rokiem życia konkurs plastyczny "Moja przygoda w muzeum" jest organizowany od 1978 r. Do 1989 r. organizowało go Muzeum Etnograficzne w Warszawie, a od 1990 - Muzeum Okręgowe w Toruniu. Konkursowi patronowało od początku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2007 r. konkurs z ogólnopolskiego otrzymał rangę międzynarodową. Toruńskie muzeum współdziała z licznymi placówkami muzealnymi w kraju i za granicą, które są odpowiedzialne za ustalenie form organizacyjnych oraz zakresu upowszechniania i przebiegu konkursu na ich terenie.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie od 1993 r., czyli niemal od początku działalności, organizuje krośnieński etap konkursu. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaneiem młodych krośnieńskich artystów. Szczególnie udział w wystawie pokonkursowej, organizowanej od 2007 r. w salach muzealnej Piwnicy PodCieniami, jest zawsze wielkim przeżyciem dla uczestników. Prace z krośnieńskiej edycji każdorazowo przesyłane są do Torunia. Od 1993 r. wiele prac z Krosna wzięło udział w toruńskiej wystawie głównej. Jury przyznało ponadto nagrody i wyróżnienia dla dzieci i młodzieży z naszego regionu a także dla ich opiekunów plastycznych. W 2013 r. została również przyznana nagroda dla Muzeum Rzemiosła w Krośnie za krzewienie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką i muzealnictwem. Ogranizacja lokalnego etapu konkursu ma ważne znaczenie dla edukacji kulturalnej najmłodszych mieszkańców Krosna. Wyrabia pozytywne postawy, które przygotowują korzystania w wieku dorosłym do wytworów kultury wysokiej i czynią to naturalną potrzebą.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie, charakterze, wartościach naukowych, historycznych i artystycznych; kształtowanie właściwych upodobań estetycznych oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna różnych szczebli nauczania w ramach zajęć szkolnych bądź innych placówek wychowawczych lub artystycznych. Przedmiotem zainteresowania uczestników mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła a także odnośne działy muzeów okręgowych oraz muzea regionalne (z wyj. muzeów martyrologicznych), które dziecko zwiedziło w dowolnym czasie.

Zapraszamy do udziału w konkursie "Moja przygoda w muzeum". Szczegóły w regulaminie.

Galeria laureatów 2015
Galeria laureatów 2014
Galeria laureatów 2013
Galeria laureatów 2011
Galeria laureatów 2010
Galeria laureatów 2009
Galeria laureatów 2008
Regulamin 2019
Załącznik RODO
Więcej o Lokalnej Edycji
Poznaj historię konkursu przygotowaną przez Muzeum Okręgowe w Toruniu